RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7. 00 –  8.30     Schodzenie się dzieci:
                            – zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne/,
                            – praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka,
                            – ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe / przy muzyce, ze śpiewem/.
  8.30 – 9.00      Przygotowanie do śniadania:
                            – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.

  9.00 – 9.30      Śniadanie :
                            – kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego
                              spożywania posiłku.
  9.30 – 10.00    Zintegrowana działalność edukacyjna w określonych obszarach,          
                          zgodnych z realizowaną podstawą programową: 
                            – edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna,

                            – edukacja językowa, matematyczna, artystyczna,
                            – edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.
  10.00 – 11.45     Aktywność jednolita i zróżnicowana inspirowana przez nauczyciela / w sali lub       ogrodzie /:
                            – zabawy i gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę /,

                            – spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie/, 
  11.45 – 12.00     Przygotowanie do obiadu:
                             – doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

  12.00 – 12.30    Obiad:
                             – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,

                             – wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.
  12.30 – 14.00    Odpoczynek poobiedni:
                            Dzieci młodsze:
                             – leżakowanie- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej,
                            Dzieci starsze:
                             – zajęcia i zabawy wyciszające, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie   bajek,
                             – kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela,
                               zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne