.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z dwóch części:

1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:


Wysokość opłat za świadczenia

  • od  8:00 – do 13:00 – bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu

  • od   7:00 – do 8:00 – 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

  • od   13:00 – do 17:00 – 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Dla rodziców objętych Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ – 0,50 zł. 
Dzieci sześcioletnie korzystają z pobytu w przedszkolu nieodpłatnie.

2. Opłata za wyżywienie:


Dzienna stawka żywieniowa – 15 zł x ilość dni w miesiącu w tym:

  •   śniadanie: 2 zł;

  •   obiad:  10,5 zł;

  •   podwieczorek: 2,5 zł.

 

Dzienna stawka żywieniowa dla poszczególnych diet:
  •  śniadanie: 2 zł;
  • obiad: 12.5 zł;
  • podwieczorek: 2.5 zł

 Odpłatność za usługi przedszkola płatna jest z dołu w terminie do 5- go każdego miesiąca po miesiącu rzeczywistym na konto przedszkola:

Bank Ing Bank Śląski nr 80105014451000009231153082