REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola :

W procesie naboru nie uczestniczą dzieci uczęszczające do przedszkola. Rodzice składają pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do 26.02.2021 r. , oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

Rodzice składają wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola .

Wnioski przyjmowane będą w godzinach 8.00-16.00 w dwóch placówkach :

  • Publicznego Przedszkola „Świat Dziecka” ul. J.Chełmońskiego 148/22 i 
  • Publicznego Przedszkola „Świat Dziecka” ul. J.Chełmońskiego 134/23 oraz 
  • drogą mailową przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres  – swiatdziecka.bronowice@op.pl